Vi har følgende priser og fasiliteter å tilby.

Oppstalling i oppstallørstall :

Store bokser i mur med vindu som kan åpnes , gjelder hestebokser.

  • kr 7.000,-  inkl høy og flis. Kraftfor holder man selv.
  • kr 6.500,- ponni boks inkl høy og flis. Kraftfor selv.
  • kr 800,-   kraft for tilegg pr mnd .

Utslippsavtale kan inngås, se priser lenger ned på siden.

Oppsigelses tid på boksleien er 4 uker- skal gis skriftlig til Kristin /Stein.

Padokk-alle våre oppstallører får utdelt egen padokk.

Leien inkluderer fri bruk av Walker, tilgang til begge ridehusene og utebanen samt vaskemaskin for dekken og tørkerom.

Boksleie
– Leien inkl.stallboks og flis (evt. utslipp og møkking velges i egen pakke)
– Tilgang til ledig ridebane.
– Obligatorisk markkur gis min. 2 ganger i året (faktureres i tillegg)
– Ekstra fôr eller tilskudd må betales etter gjeldene prisliste pr. liter.

Fôring
– Vi har høyensilasje av god kvalitet som også gis til våre topp hester.
– Hest: Inkluderer 10 kg høy (høyensilage)
– Ponni I Inkluderer 8 kg høy.

Boksleie døgnoppstalling
– Hesten kommer på tid og dag innenfor leieperioden.
– Eier av hest plikter å ha lest gjennom vår oppstallørkontrakt og satt seg inn i våre regler og system.
– Personalet henviser til hvilken boks hesten får.
– Pris kr 450,- pr døgn. Med høy  kr 500,-
Dagoppstalling
– Oppstalling på dagtid ved kurs eller stevner.
– All oppstalling MÅ avtales på forhånd. Inkluderer ikke for.
– Boksen skal rengjøres før avreise.
– Pris kr 300,- pr dag.

Møkking
– Bestilles dette vil senterets personale møkke boksen i avtalt perode.
– Dette må avtales med Kristin på forhånd og skal ikke gå gjennom våre ansatte.
– Pris møkking mandag til fredag.
– Kr 50,- pr dag
– Kr 300,- pr uke
– Kr 1000,- pr mnd.

Utslipp
– Bestilles gjennom Kristin og skal ikke gå via våre ansatte.
– Vi slipper ut på morgenen ca kl 9.00 og tar de inn til lunsj (ca kl 14.00)
– utslipp gjelder mandag til fredag.
– Kr 1500,- pr mnd.
– Kr 500,- vi slipper ut-man tar inn selv.