Øvet – delt inn i 5 trinn.

For barn, voksen og ungdom. For dem som behersker skritt, trav og galopp.

Øved – øved 2- øved 3- øved 4- øved 5.

Kurset passer for de som kan gi hesten tegn til gangartene skritt, trav og galopp og behersker lettridning på riktig diagonal, nedsitting i trav, nedsitting i galopp og å stå i lett sete i galopp. Rytter forberedes for sprang ved trening over bommer og kavaletter. Målet for kurset er å utvikle en forståelse for hestens bevegelsesmønster (takt og tempo). Rytteren lærer også ridebanens veier, opp til nivå LC. Øvet kurs har vi også for voksne.

Kurset koster kr 3000-. Kurset er på 10 timer.

Kurset betales før første time, vipps nr 575174- Stall Bergan Ride.

Kvittering vises på første time til ridelæreren. Husk å skrive navn på elev, dag og time så vi får registrert riktig elev.

 

Avgiften er personlig og kan ikke overlates til en annen person.

Dessverre kan man ikke ta igjen timer som man ikke har benyttet. Man får heller ikke refundert kursavgiften viss man avslutter før kurset er ferdig.

Se ellers betingelser under : rideskole- viktig info.