PRISLISTE :

Ridetimer i rideskolen

Ridekurs :

Vinterens ridekurs 2019 vil gå fra uke 2 og ut mars måned uke 13.

Pris kr 11 x 250,- = 2750,- . Sprangkurs kr 11 x 300,- = 3300,-

Ridetimer kurs faste pr time kr.250,- 50 min.

Sprang timer kr. 300,

Drop in ridetimer kr 300,- lørdager

Privat-timer kr. 450,- 45 min. (inkl. leie av skolehest)

Runderiding kr. 50,- 3 runder (lørdager kl. 12.00-13.00) Se på vår facebook side for når det er ; Stall Bergan Rideskole.

 

På ridekurs er avgiften personlig og kan ikke overlates til en annen person. Ridekurset er bindende, velger man å avslutte i kurset, får man ikke refundert kursavgiften.

Dessverre kan man ikke ta igjen timer som man ikke har benyttet.Det er unntak ved langvarig sykdom- da må man vise legeerklæring !