SALGSBETINGELSER VED SALG AV PRIVATE HESTER.

1. Stall Bergan tar 10 % salgsprovisjon + mva av kjøpsummen viss ikke annet er avtalt. Dvs viss du selger hesten din for kr 100.000,- tar Stall Bergan 10.000,- + mva  = 12.500,-  i salgsprovisjon.
2. Kjøper betaler for veterinærundersøkelsen, denne blir sendt direkte fra veterinæren til kjøper.
3. Viss hesten står på Stall Bergan for visning og trening betaler eier kr 11.000,- pr mnd. inkl mva. Dette betales uansett for første måneden selv om hesten er solgt innen måneden er gått.

4. Løpende utgifter som skoning, veterinær, stevnekostnader og utstyr betales av hestens eier.
5. Det er eiers ansvar at hesten er forsikret når den står i trening på Stall Bergan.

Hesten står oppstallet på Stall Bergan for eiers ansvar.
Ved en eventuell tvist, reklamasjon eller uenighet i ettertid av salget er det eier av hesten som står ansvarlig for dette. Stall Bergan er ikke økonomisk ansvarlig for hester de ikke eier selv og formidler for andre.

6. Ved manglende betaling eller oppgjør har Stall Bergan rett i å ta pant i hesten og selge den for utestående gjeld.