SALGSBETINGELSER VED SALG AV PRIVATE HESTER.

1. Stall Bergan tar 10 % salgsprovisjon + mva av kjøpsummen viss ikke annet er avtalt. Dvs viss du selger hesten din for kr 100.000,- tar Stall Bergan 10.000,- + mva  = 12.500,-  i salgsprovisjon.
2. Kjøper betaler for veterinærundersøkelsen, denne blir sendt direkte fra veterinæren til kjøper.
3. Viss hesten står på Stall Bergan for visning og trening betaler eier kr 10.000,- pr mnd. inkl mva. Dette faktureres forskuddsvis pr mnd.
4. Løpende utgifter som skoning, veterinær, stevnekostnader og utstyr betales av hestens eier.
5. Det er eiers ansvar at hesten er forsikret når den står i trening på Stall Bergan.
6. Ved manglende betaling eller oppgjør har Stall Bergan rett i å ta pant i hesten og selge den for utestående gjeld.