Siri er nordisk mester for Children – 2019.

Siri og Comic vant Nordisk Mesterskap i sprang for children i Århus 2019.