Viktig informasjon til kurselever i rideskolen

Vilkår for påmelding til rideskolen på Stall Bergan

Risiko og sikkerhet

Ridning er å anse som en risikoaktivitet og det er en risiko for fall, bli tråkket/ dyttet på, bli bitt etc.

Vi gjør vårt ytterste for å ivareta sikkerheten og har rutiner og prosedyrer for å minske risikoen så godt det går når man håndterer et stort fluktdyr som handler på instinkter.

Personer som ikke retter seg etter våre rutiner for hestehold, sosiale regler, NRYFs regler for behandling av hest og stallregler vil bli kontaktet av stallens personale og evt bli bortvist. Info om de forskjellige rutiner og regler finnes på våre nettsider

Vi anbefaler alle å tegne egen ulykkesforsikring. Rideskolen har ansvarsforsikring

Litt info om hvordan rideskole kursene fungerer:

Oppmøte og ridetimen

 1. En ridetime varer i 45 min, dette inkluderer stilling av stigbøyler, oppsitting, ned og oppskritting av hesten. Det er satt av 50 minutter mellom hver ridetime, da 5 minutter går bort på timeskifte, bytte av ryttere, utstyr etc.
 2. Det er viktig at alle møter opp i god tid til timen slik at undervisningen starter presis. Dersom du er forsinket og ikke gir beskjed i god tid vil vi ikke ha hest klar til rytteren. Hesten sendes tilbake til stallen dersom rytter mangler når leksjonen starte.
 3. Det er ikke tillatt å komme inn i på ridebanen når ridetimen er startet, det forstyrrer både hester og ryttere. Er du forsinket går du dessverre glipp av ridetimen. Vær vennlig og respekter dette.
 4. Elevene møter opp i skolestallen i det lille ridehuset, eller utenfor ridebanen dersom hesten allerede er på time. Det er lurt å være klar ca. 15 minutter før timen starter. På oppslags tavlen i inngangen til stallen vil det henge en heste liste med oversikt over hvilken hest du skal ri og er satt opp på. Det er maks 9 elever på en ridetime.
 5. Rideskole stallen er det bygget som ligger lengst inn på området. Gå inn fra parkeringsplassen, følg vegen rett frem forbi det store ridehuset og inngangen til stallen ligger ved kortsiden.
 6. Hestene er børstet og har fått lagt på sal, men elevene må selv legge på hodelaget. Hestepasserne i skole stallen vil være behjelpelig ved oppsaling og det du måtte lure på.
 7. Av hensyn til hestenes trivsel og deres egen sikkerhet, skal det kun være en person inne hos hestene av gangen. Assistentene og hjelperne er til stede i stallen og hjelper gjerne til om nødvendig. Instruktørene skal ikke forstyrres så lenge de underviser, spør assistentene om det er noe dere lurer på.
 8. Nedre aldersgrense for å starte på ridekurs er 7 år. Dvs barnet må være fylt 7 år for å starte på ridekurs. Unntak er ponni ridningen på lørdager der man rir 15 minutter på de minste ponniene, her kan man være helt ned til 3 år.

Påmelding

Angrerett

Ridekurs/rideskole/stevner/arrangementer

Med bakgrunn i angrerett-lovens paragraf 22, punkt m, er levering av tjenester knyttet til fritidsaktiviteter, når det i avtalen er fastsatt en bestemt dato eller et bestemt tidsrom for utførelsen av slike tjenester, unntatt fra angreretten. Alle våre ridekurs er derfor unntatt angrerett og økonomisk bindende.

Vårt påmeldings og booking system er : Bookingleaf.com  – her kan du laste ned en App som heter Bookingleaf- Student/elev- så kan du enkelt lage deg en innlogging og melde deg på våre ridekurs.  Pass på at du er nøye under innloggingen så du får registrert alt riktig, da slipper du mye krøll i starten. 

 1. Det er økonomisk bindende påmelding på alle våre ridekurs. Velger man å avslutte før avsluttet kurs får man ikke kursavgiften tilbake. Kurset er personlig og kan ikke overdras til andre.
 2. Det er ditt ansvar at det legges inn rett mailadresse og telefonnummer ved påmelding. Info sendes ut via bookingsystemet til den mailen som er registrert. Du kan selv gå inn på din profil og redigere der. Stall Bergan benytter booking og påmeldings systemet til : Deltager.no
 3. Når du melder deg på ett kurs, har du denne timen hele rideskolesemesteret. Året er delt opp i 4 semester. 1 semester starter ved skole start i midten av august- og går hver uke fremover i 10 uker.  1 semester avslutter i slutten av oktober.   2 semester starter opp med en gang  uken etter at første semester avslutter og går også over 10 timer over jul til slutten av januar. Det er ikke ridning i jule ferien.  3 semester går fra midten av januar -10 timer frem til slutten av mars. Og siste og 4 semester går fra april frem til sommer ferien. 
 4. Det er ikke ridekurs i  juleferien  og   påske ferien , og  heller ikke ridning 1.mai, 17 mai og i pinsen.  Nb – vanlig ridning i høst og vinter ferien. 
 5.   De som går på kurset har  fortrinns rett på plassene til nytt semester men må bekrefte og booke plassene innen 4 uker før kursstart. Plassene vil ellers bli tildelt nye elever. Ønsker man å avslutte etter en termin sender man mail til: post@stallbergan.no – før det er de 3 siste gangene av terminen.
 6. Timeplan og nivåinndeling ligger ute på nettsiden vår. Det er viktig at du leser dette nøye før påmelding for å finne riktig kurs. Dersom du melder deg på feil kurs flytter vi deg over til rett nivå. Gi beskjed til ridelæreren din
 7. Pris per kurs er oppgitt på påmeldingssiden og er for hele kurset. Prisene kan variere noe på semester 4 – vår, pga helligdager da det ikke arrangeres leksjoner.
 8. Påmelding til ridekurs skjer via booking siden, og er ikke bekreftet før du får egen kvittering på e-post.
 9. Alle ryttere aksepterer ved innmelding i rideskolen , at det kan tas situasjonsbilder som brukes på klubbens og rideskolens nettside og i sosiale medier. Det er mulig å reservere seg mot dette i påmeldingsskjemaet til rideskole

Fravær

Ubenyttede timer regnes som tapt. Man kan ikke ta igjen tapte timer ved fravær, dette er av hensyn til hestene som må gå jevnt.  

Kun ved fremvisning av legeerklæring kan noe bli erstattet, men det gjelder ikke ved opptil 5 timer.

Det betyr at har man 1-4 timer fravær sammen hengende får man ikke dette erstattet uansett grunn eller lege erklæring.

Har man lege erklæring erstattes etter avtale fravær over 5 timer ved langvarig sykdom. Da tar du kontakt med Kristin på kontoret: post@stallbergan.no

 

Dersom vi må avlyse ridetimer

Dersom Stall Bergan må avlyse en eller flere time(r) grunnet omstendigheter rideskolen ikke kunne forutsett (force majeure, som eksempel brann, innbrudd, naturkatastrofer, helsekatatrofer, smittsom hestesykdom med karantene,  pandemi, mm), vil ikke kurset bli erstattet eller kursavgift refundert.

Vi følger de til enhver tid restriksjoner gitt av myndighetene som gjelder smittsomme sykdommer på hester og mennesker.​

Det er fint om du sender en sms til din rideinstruktør viss du ikke kommer, så slipper hesten din å stå oppselet i boksen hele timen. Ida nr ; 900 73 754, Monika ; 480 92 393,  Fint om dere respekterer instruktørenes private liv og ikke sender melding om heste valg og andre ting, dette tar dere opp på timen.

Aldersinndeling og nivåer forklart

Du må være fylt 7 år eller eldre på ordinær ridetime. Ryttere fra 3 til 7 år kan delta på ponni ridning på lørdager fra kl 12-14.0.

Innen hestesporten regnes man som nybegynner i lang tid, lenger enn i andre idretter. I tillegg til de praktiske rideferdighetene skal rytteren lære seg samspillet med hesten, om hesten som art, sikkerhet mm. Når man skal lære seg å samarbeide med et levende dyr tar det derfor lenger tid å jobbe seg oppover nivåene enn i annen idrett. Hensynet til hestens velferd vil alltid veie tyngre enn rytteren og foreldres forventinger om rask progresjon

I rideskolen bytter rytteren hest gjennom semesteret for å lære seg alle aspekter ved ridning og samarbeid med hesten. Alle hester er likeverdige partnere og har noe å lære rytteren

Lett øved nivå:

Rytteren må kunne ri trav lettridning uten å holde seg fast i god balanse og takt, samt ha koordinasjon og motorikk så god at h*n kan styre hesten med myke tøyletak for å få ri ponninen/hesten alene uten leier. I tillegg må rytteren kunne ha et visst overblikk over hva som skjer på resten av ridebanen for å unngå farlige situasjoner. Ridelærer vurderer når rytteren er klar til å starte med dette. Det er forskjell på å ri en ponni alene på en ridebane og å ri på en leksjon med en gruppe ekvispasjer

På Lett øved nivå og oppover må du regne med å ri minst 2 semester per nivå. Jo høyere nivå du rir på, jo lenger tid bruker man per nivå. Det er individuelt hvor rask progresjon man har på alle nivåer. Det er opp til ridelærer å vurdere når eleven er klar for neste nivå . Les også kurs beskrivelsene på vår web side , her er den godt beskrivet.

På spesialkurs med sprang er hinderhøyden max 60-70 cm for å minske risikoen for skader på hestene våre som jobber mange økter per uke. Det legges vekt på teknisk ridning mellom hinderne framfor høydehoppning.

Det velges hest etter tur, men ridelærer vil gå inn og dele ut hester der det er nødvendig med hensyn til sikkerheten. Det er viktig at rytteren rir en ponni/hest som ikke er for stor for rytteren å beherske

Selv om hester er sterke dyr har de sin begrensning i forhold til vekt de kan bære for å opprettholde god hestevelferd. Rytterens balanse, vektfordeling, motorikk, koordinasjon og kunnskapsnivå spiller også inn. En rideskolehest jobber mest med ryttere i startfasen av sin karriere og må kompensere for rytteren inntil rytteren behersker ridekunsten. For å sikre våre hester et godt arbeidsmiljø har vi satt en maks vekt som gjør at de kan jobbe uten for høyt nivå av stress. Forskning viser at den ideelle vekten for en voksen hest å bære er maksimalt 15-20 % av sin egen vekt. For en eldre/ yngre hest vil prosenten gå ned. Max vekt rytter er 85. Vektgrensen på våre ridekurs er derfor 85 kg. Veier man mer enn dette kan man dessverre ikke delta på ridekurs eller timer.

Hunder

Det er ikke tillatt å ta med egne hunder til rideskolen pga sikkerheten til våre hester og elever.

Bekledning og utstyr

Unngå hetter og snorer på gensere og jakker. Klærne skal være relativt tettsittende så ikke de henger seg fast i noe eller skremmer ponnien. Bruk bukser uten sømmer på innsiden av bena for å unngå gnagsår. Gjerne lange sokker over buksebena så ikke buksa sklir opp. Skoene skal ha hel på minst 15 mm og minst mulig snøring. Gummistøvler eller cherrox er fint. Joggesko er ikke tillatt!

Kjøp gjerne et par ridehansker som gir godt grep og beskytter en myk barnehånd mot gnag av tøylen

Du må bruke godkjent ridehjelm. Vi har hjelmer og sikkerhetsvester til utlån.

Vi anbefaler å kjøpe egen hjelm for å få en som passer hodefasongen perfekt. Hjelmen skal sitte godt på hodet uten at hakereima er festet. Dersom den sklir fram og tilbake eller sidelengs passer den ikke og har ingen funksjon. Hjelmen mister støtdempingen etter ca 5 år, så vær forsiktig med å kjøpe brukte hjelmer dere ikke kjenner historien til.

Sikkerhestvest er påbudt på alle grunn kurs og sprang kurs, samt alle elever under 18 år.

Andre praktiske opplysninger

Rideskolestallen er stengt før kl 15.00. på hverdager og etter kl 20.40 på kvelden.

Lørdager har vi åpent for lørdags ridning fra kl 12-15.00. Søndager er rideskolen stengt for alle, viss det ikke arrangeres spesielle kurser og arrangementer.  Vi ber om at alle respekterer dette slik at hestene får tilstrekkelig ro i middagsforingen og stallene

Småsøsken og småbarn

Det er viktig at det er ro på tribunen under timene, vurder derfor nøye om det er nødvendig å ta med yngre søsken og babyer under ridetimene. Små barn må holdes under god oppsikt av foresatte, så de ikke lager for mye lyder og bråk som kan skremmme hestene og forstyrre undervisningen.

Forsikring

Vi oppfordrer sterkt alle som rir i vår rideskole til å ha egen ulykkesforsikring.

Rideskolen har ansvar forsikring.

Ridning er en risiko aktivitet. Det er dyr vi har med å gjøre som handler ut i fra instinkter og ulykker og uhell kan dessverre skje. Vi gjør vårt ytterste for å ivareta sikkerheten og har rutiner og prosedyrer for å minske risikoen så godt det går.

All ridning skjer på egen risiko og man må akseptere denne risikoen for å få melde seg på ridekurs hos Stall Bergan. Alle elever må derfor samtykke til ett eget vilkår om aksept av risiko når de melder seg på ridetimer på påmeldings skjemaet.

Foreldre/foresatte har ansvaret for at barn- opptil 18 år- følger opp våre sikkerhets rutiner under ridning og i kontakt med hestene.

Kontaktopplysninger

Ved spørsmål send e-post: post@stallbergan.no

Tlf Kristin på kontoret: 97 11 38 34

Tlf Ida instruktør: 900 73 754

Tlf Monica instruktør: 480 92 393