Prisliste – Ridetimer i rideskolen

Våre faste ridekurs har en varighet på 10 timer, avhengig av hvilken sesong det er i. Dato for start og slutt vil stå på fakturaen du mottar fra oss. 

Alle mottar faktura for ridekurset basert på opplysninger vi får ved påmelding. Det er derfor viktig at du oppgir rett mail adresse og navn for betaler og kurs elev. Gi beskjed viss du trenger lengere forfalls dato eller må dele opp betalingen, eller det er noe annet vi trenger å vite. Send da mail til kontoret : post@stallbergan.no eller bruk kontakt skjemaet under kontakt. 

1 semester starter i midten av august, ved skole start og går hver uke i 10 uker til slutten av oktober. Andre semester starter rett etter dette og går frem til slutten av januar. Tredje semester starter i midten  av januar og går til påske. 4 semester går fra påske til sommer ferien. 

Ett ridekurs på 10 timer koster kr 3750,- som er kr 375,- pr kurs time.  Kurset betales ved at du mottar en faktura fra oss ved påmelding. 

 Sprang kurs koster kr 475,- pr time og kr 4750,- for ett 10 timers kurs. Sprang kursene er litt dyrere da maks elever pr time er 6 stk. 

Se også viktig info om våre vilkår for fravær, for sent komming, avlysning under info til kurselever. 

 

Betaling:

Alle vil motta faktura for ridekurset etter å ha  akseptert invitasjon sendt på sms eller mail ettter å ha godtatt kurs plassen. 

Ring oss på 97113834- viss du lurer på om vi har plass.

For nye elever

Se på vår timeplan og se hvilket kurs som passer, og hva dere ønsker. Send oss så en mail til post@stallbergan eller bruk kontakt skjemaet under kontakt. Vi vil da legge dere inn i vårt bookingsystem – Bookingleaf og sende dere forslag på kurs. 

Lurer du på noe angående nivå, alder etc- send oss en mail eller ring oss på tlf 97113834 ( 10-17)
På ridekurs er avgiften personlig og kan ikke overlates til en annen person. Ridekurset er bindende, velger man å avslutte i kurset, får man ikke refundert kursavgiften.

Dessverre kan man ikke ta igjen timer som man ikke har benyttet. Det er unntak ved langvarig sykdom- da må man vise legeerklæring !