Vi garanterer en trygg handel når du kjøper hest hos oss

Du skal vite at du gjør en trygg handel når du kjøper hest fra Stall Bergan. Hestehandel og hestehandlere har i alle tider hatt ett litt grumsete rykte og dette ønsker vi å endre på. Vi benytter Norges Rytterforbunds kjøpekontrakt som er en sikkerhet både for kjøper og selger. Her må alle opplysninger om hesten og selve handelen dokumenteres.

Opplysninger som kjøpskontrakten inneholder er:

  • Selger og kjøper må fylle ut informasjon om seg selv
  • Hesten – navn, avstamming, kjønn, farge, rase, født, mankehøyde, identifikasjonsnummer, dokumenterte prestasjoner
  • Veterinærundersøkelse – hvilken veterinær og når undersøkelsen fant sted
  • Kjøpesummen – hvordan hesten skal betales
  • Forutsetninger for kjøp – Hesten må kunne forsikres i henhold til alminnelige regler om død/invaliditet for hele kjøpsummen en måned etter levering. Hesten er selgers eiendom. En forsikring fra selger om at hesten er fullt ut betalt og ikke gjenstand for panterett eller annen sikkerhetsrett
  • Leveringsbetingelser for hesten
  • Selger må opplyse om kjennskap til tidligere skader og sykdommer
  • Bruksområde – Hvilket formål hesten skal brukes til
  • Øvrige merknader – her må det merkes om hesten for eksempel er luftsluker, redd i trafiken, vanskelig å sko  eller transportere og lignende
  • Tvist – Til slutt avsluttes kontrakten med at for denne kontrakt gjelder kjøpsloven og at tvist som springer ut av denne kontrakt skal behandles av de ordinære domstoler eller vanlige vernetingsregler.

Når vi selger en hest er det svært viktig at det kommer til å fungere mellom hest og rytter, og at kjøperen er fornøyd med hesten sin. Vi er avhengige av å ha fornøyde kunder da dette er vår beste reklame. Når vi selger en hest oppgir vi alltid forutsetninger og spesielle opplysninger om hesten, så kjøper ikke får noen ubehagelige opplevelser i ettertid. Vi er også behjelpelig med å selge hesten for deg senere om dette blir aktuellt.

Vi vil også gjøre oppmerksom på at ikke alle hestene som vises på vår hjemmeside er Stall Bergans hester. Flere av våre oppstallører, kunder og venner benytter våre salgs sider for å legge ut sine hester for salg. Da er det de som står som selger og har ansvaret for handelen og eventuell reklamasjon må da tas opp med selger og ikke Stall Bergan.
Da gjelder ikke kjøpsloven da det er hestens eier som er selger og de kun bruker vår side som annonseplass lik finn.no, hestemarked.no osv. Det er altså kun Stall Bergans egne hester som vi kan stå til ansvar for ved reklamasjon og Stall Bergan vil da være oppført som selger i kontrakten. Der Stall Bergan er med som formidler, selgers representant vil det stå innført i kontrakten under pkt 1 , selgers representant.