Informasjon til deg som er oppstallør

Nedenfor finner du informasjon om boksleie, fôringsrutiner, møkking, utslipp og dagsoppstalling hos oss på Stall bergan.

Vi har følgende priser og fasiliteter å tilby.

Oppstalling i oppstallørstall :

Store bokser i mur med vindu som kan åpnes , gjelder hestebokser.

 • kr 7.900,-  inkl høy og flis. Kraftfor holder man selv.
 • kr 800,- + mva    kraft for tilegg pr mnd – gjelder campion komplett- maks 4 ltr pr dag.  Tillegg gull – maks 2 ltr kr 300,- )

Oppsigelses tid på boksleien er 4 uker- skal gis skriftlig/sendes på mail  til Kristin /Stein.

Leien må betales ut hele måneden, dvs reiser hesten etter feks 10 dager el 3 uker, må det uansett betales ut hele måneden. 

Padokk; viss det er ledig får man utdelt en fast padokk.  Denne må man selv holde ved like ved møkking og renhold. Padokken skal møkkes ukentlig, sommer som vinter for å unngå parasitter. Man har også ansvar for å plukke stein, fjerne ugress og holde området fremfor og utenfor padokken ryddig og ren.  Viss hesten gnager, brekker eller ødelegger padokken den står i, er det eier som er ansvarlig for å dekke kostnadene det vil medføre å reparere og sette den i stand i. Heste eier plikter til å smøre /lakke gjerder , porter og stolper med olje for å unngå gnaging. Heste eier plikter også til å se til at strømtråd er hel og at padokken til enhver tid er hel og i stand. 

Utslipp ;  Vi tilbyr utslipp i perioder der vi har ekstra arbeids kraft- pris kr 600,- . Dette gjelder fra mandag tom fredag. Det er ikke utslipp på røde dager og i helger  da bemanningen er lav. Ved utslipp tar vi på ett dekken. Ved dekken bytte og benbelegg øker prisen med kr 250,- pr mnd. 

Heste eier måler opp og gjør klar lunsj for til hesten , står den ute, henges posen og eventuelt kraft for på utsiden av padokken. Pass på at hesten ikke får tak i den.

Vi har ikke mulighet til innslipp, det må oppstallørene samarbeide om. 

Alle oppstallører har en ansvars dag hver 14 dag der de har ansvar for å koste vaske og stelle spilt, tømme søppel stativ, rydde opp etter hovslager/veterinær etc , alt etter en vedlagt liste. 

Vi ønsker at dere ikke tar med hund når dere er på Stall Bergan dette gjelder både i staller , ridebaner og på våre områder.

Boksleie

 • Leien inkl.stallboks , flis og høy.
 • Tilgang til ledig ridebane, walker , vaske maskin, tørke rom, cafe og anlegg. 
 • Obligatorisk markkur gis min. 2 ganger i året (faktureres i tillegg)
 • Ekstra fôr eller tilskudd må betales etter gjeldene prisliste pr. liter.
 • Ved stevner/reiser/beite etc, der oppstallør ikke benytter sin boks, men ønsker å beholde sin boks ved hjemkomst, slik at Stall Bergan må holde av boksen må det betales boksleie.
 • Ved fravær inntil 14 dager betales normal stall leie( 7900/2 = 3900,- ) uten fratrekk av noe slag.
 • Etter 14 dager betales boksleie pr jan-24 kr 142,- pr dag . Dvs er man avgårde 1 måned, betaler man vanlig stall leie kr 3900,- de første 14 dager deretter kr 142,- pr dag. 
 • Årlig renhold : Boksen skal vaskes ned med såpe og desinfeksjon en gang pr år i løpet av juni/juli/august måned- da har heste eier ansvar for dette. 
 • Pass av faste  oppstallørhester : må avtales med Kristin el Stein på forhånd.

  Gjelder når boksleie og høy og eventuelt utslipp  er betalt.

  Gjelder ; ridning/longsjering/tur/ møkking/maskin/innslipp (ikke nødvendigvis alle ting)

  Pr dag ;  kr 500,-  

  Pr uke ;  kr 3000,- 

  Kun møkking og utslipp oppstallører pr dag :kr 400,- /Pr uke kr 2800,- /Pr måned kr : 8.000,- 

  Kun møkking pr dag : 200,- /Pr uke kr 1400,- / Pr måned kr 5.000,- 

 • Komplett pakke oppstallør : inkl høy- kraft for (komplett)- møkking 7 dg pr uke – walker- ut og inn av pad. Eier rir kun selv kr 16.900,- pr mnd. 

Fôring

 • Vi har høyensilasje av god kvalitet som også gis til våre topp hester.
 • Hest: Inkluderer 10 kg høy (høyensilage)
 • Ponni I Inkluderer 8 kg høy.
 • Ved ekstra høy mengde betaler man kr 750,- i tilegg pr måned. 

Boksleie døgnoppstalling

 • Hesten kommer på tid og dag innenfor leieperioden.
 • Eier av hest plikter å ha lest gjennom vår oppstallørkontrakt og satt seg inn i våre regler og system.
 • Personalet henviser til hvilken boks hesten får.
 • Pris kr 550,- pr døgn. Med høy  kr 650,-

Dagoppstalling

 • Oppstalling på dagtid ved kurs eller stevner.
 • All oppstalling MÅ avtales på forhånd. Inkluderer ikke for.
 • Boksen skal rengjøres før avreise.
 •  Pris kr 400,- pr dag.