Salgsbetingelser ved salg av private hester

 1. Stall Bergan tar 10 % salgsprovisjon + mva av kjøpsummen viss ikke annet er avtalt. Dvs viss du selger hesten din for kr 100.000,- tar Stall Bergan 10.000,- + mva  = 12.500,-  i salgsprovisjon.
 2. Kjøper betaler for veterinærundersøkelsen, denne blir sendt direkte fra veterinæren til kjøper.
 3. Viss hesten står på Stall Bergan for visning og trening betaler eier kr 16.000,- pr mnd. inkl mva. Dette betales uansett for første måneden selv om hesten er solgt innen måneden er gått. Dette gjelder også ved flere måneder, oppstalling og trening betales ut hele måneden, også viss hesten reiser før den betalte måneden er over.
 4. Løpende utgifter som skoning, veterinær, stevnekostnader og utstyr betales av hestens eier.
 5. Det er eiers ansvar at hesten er forsikret når den står i trening på Stall Bergan.
  Hesten står oppstallet på Stall Bergan for eiers ansvar.
  Ved en eventuell tvist, reklamasjon eller uenighet i ettertid av salget er det eier av hesten som står ansvarlig for dette.

  Stall Bergan er ikke økonomisk ansvarlig for hester de ikke eier selv og formidler for andre.

 6. Ved manglende betaling eller oppgjør har Stall Bergan rett i å ta pant i hesten og selge den for utestående gjeld.
 7. Ved salg av private hester opptrer Stall Bergan kun som mellom mann og er IKKE solidarisk ansvarlig for salget som eier av hesten  ved eventuell tvist og reklamasjon.
  Det betyr at eventuell reklamasjon, tvist eller økonomiske krav ikke kan rettes mot Stall Bergan men må tas med eier og selger av hesten.

Stall Bergan vil også gjøre kjøper oppmerksom på at kjøper selv er ansvarlig for å innhente opplysninger om hesten fra tidligere eiere og dens historikk.

Stall Bergan kan ikke stilles ansvarlig for opplysninger tidligere eier ikke har gitt til kjøper av hesten eller feil og mangler som eier av hesten ikke har opplyst om til Stall Bergan og kjøper.